Witamy na naszej stronie


Studio *A* ach. Krzysztof Łaszczyk        Nasza pracownia zajmuje się kompleksowym projektowaniem obiektów o szerokim wachlarzu tematycznym, np :

• projekty zespołów mieszkalno-usługowych, osiedli mieszkaniowych w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej, w tym również szeregowej, budynki jednorodzinne, obiekty usługowe, usługowo-handlowe, biurowe, przemysłowe, magazynowe, szkoły, hale sportowe, obiekty służby zdrowia itp.

        Ponadto zajmujemy się adaptacją wszystkich projektów domów typowych do warunków miejscowych. Jednocześnie wykonujemy projekty modernizacji, przebudowy, rozbudowy różnych obiektów z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w tym sanitarnych i p.poż..
         Wykonujemy również projekty podziału budynków na lokale. Załatwiamy wszystkie sprawy formalne związane z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i zaświadczeń pozwalających na rozpoczęcie inwestycji.

        Posiadamy najnowsze programy do projektowania w zakresie architektury , konstrukcji oraz tworzenia wizualizacji.
         Korzystamy z usług firm, które oferują najnowsze technologie.